Tvrtka POLJOMAR D.O.O. x
Adresa: Sučidar 39 Prodaja motora
Pošta: 21000 Prodaja rezervnih dijelova
Mjesto: Sesvete Ovlaštena servisna radionica
Tel. (021) 655 787 Popravak na terenu
Fax: (021) 655 787 x
GSM: - Licencirano osoblje
E-mail: poljomar@st.t-com.hr    
URL: -    
Karta: -