Tvrtka ENTRADA D.O.O. Generalni predstavnik
Adresa: Letaj 2 Prodaja motora
Pošta: 52233 Sušnjevica Prodaja rezervnih dijelova
    Ovlaštena servisna radionica
  POSLOVNI PRODAJNI CENTAR Popravak na terenu
Adresa: Čepić polje bb 24h usluga
Pošta: 52232 Licencirano osoblje
Mjesto: Kršan    
Tel. (052) 401 980    
Fax. (052) 401 990    
GSM: 098 224 033    
E-mail: info@lombardini.hr    
       
Karta: