RAZVOJ MOTORA

Iz proizvodnog programa izdvajaju se nove generacije motora CHD Plus, FOCS Plus i generacija motora 15LD čije emisije ispušnih plinova zadovoljavaju kriterije EPA Tier 1 i EPA Tier 2. Zadovoljavanjem navedenih kriterija tvrtka Lombardini željela je, a u tome je i uspjela, pratiti trendove koji su u svijetu prisutni posljednjih nekoliko godina. Opširnije ...

Bitna važnost oduvijek pridavana problematici Kvalitete, viđena i doživljena s istaknutim pristupom prevenciji i stalnim poboljšanjima, te stalna pažnja evoluciji normativnog okvira toga područja, dovele su Lombardini najprije do Certifikacije vlastitog Sustava Kvalitete sukladno sa UNI EN ISO 9001 prosinca 1995., potom do Certifikacije po QS-9000 Standardu, za proizvode namijenjene automobilskom sektoru, ožujka 2002.

Lombardini postizanje tih ciljeva ne smatra točkom prispijeća, već kao etapu na putu prema odličnosti, što se ogleda u stalnom ulaganju u Osoblje, tehnologiju, organizaciju i metodologiju, kao i stalnom osuvremenjivanju Sustava Kvalitete, danas u sukladnosti s Normom UNI EN ISO 9001 : 2000 (Vision 2000).

UTJECAJ NA OKOLIŠ

Lombardini grupa nalazi se u prvoj vrsti za politiku razvoja koja je kompatibilna sa ljudskim zdravljem i očuvanjem okoliša.

Trka prema sve "čistijim" motorima, rođena 80-ih godina, na početku je pogodila proizvodne kuće kao tešku zakonsku obavezu; ali vrlo brzo se shvatilo da je zaštita okoliša primarna odgovornost proizvođača motora, a taj koncept postaje žarištem grupacijske strategije.

Štoviše, "čisti" proizvodi korisniku su najmiliji i predstavljaju jake natjecateljske elemente na tržištu. Iz toga razloga mnogi motori, osim što su sukladni važećim normama, već danas ispunjavaju vrijednosti slijedećeg stepa za smanjivanje zagađivača.

Lombardini već puno godina stalno posvećuje ljudske i ekonomske resurse tematici ekološkog poboljšavanja vlastitih motora putem:

  • Smanjivanja zagađivačkih tvari koje se izbacuju ispuhom.
  • Smanjivanja zvučnog zagađenja

Tim od 12 stručnjaka radi po tim predmetima, za koje je u posljednje tri godine potrošeno preko 2 milijuna eura u opremu i laboratorijske sustave.

Veći dio Lombardini motora je certificiran prema normama protiv zagađivanja bilo europskih ili američkih, a potonji su certificirani ne samo prema federalnim propisima EPA-e već i prema specifičnima za Kaliforniju (CARB).